ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
  • Ειδική προσφορά για νέες εγγραφές ,για τους μαθητές Ά Γυμνασίου & Ά Λυκείου ,

           προσφέρουμε δωρεάν τα βοηθήματα των σχολικών βιβλίων!!!

(Τα βοηθήματα αφορούν 2 μαθήματα της επιλογής του μαθητή και

είναι γνωστού εκδοτικού οίκου)

 

  • 10% σε μέλη τρίτεκνων οικογενειών.

 

  • 20% σε μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

 

  • Σε μαθητές μας ,μέλη της ίδιας οικογένειας 50% στα δίδακτρα του μαθητή , της μικρότερης τάξης.

 

  • 20% σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.

 

  • 20% σε αριστούχους μαθητές.

* Οι προσφορές δεν μπορούν να συνδυασθούν.