Γυμνάσιο

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μαθηματικά
3
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Φυσική
1
Αρχαία
1

Η Α’ γυμνασίου είναι μία βασική τάξη του γυμνασίου, αφού γίνεται η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

Αλλάζει τόσο ο τρόπος σκέψης και μελέτης, όσο και οι απαιτήσεις στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μαθηματικά και τα αρχαία θεωρούνται βασικά μαθήματα και απαιτείται συνεπής μελέτη και βοήθεια, ενώ η νεοελληνική γλώσσα και η φυσική απαραίτητα για την συνέχεια του γυμνασίου και την, χωρίς κενά και στρεβλώσεις, γνώση.

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μαθηματικά
4
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Φυσική
1
Αρχαία
1
Χημεία
1

Στην Β’ Γυμνασίου,γίνεται επανάληψη των βασικών γνώσεων της πρώτης, αλλά και εισαγωγή νέων εννοιών και μαθημάτων ,βασικών για τις επόμενες τάξεις.

Τα μαθηματικά και τα αρχαία παραμένουν βασικά μαθήματα, όμως ενισχύονται η φυσική και η νεοελληνική γλώσσα καθώς και η χημεία που για πρώτη φορά την συναντούμε στο γυμνάσιο.

Έτσι δημιουργείται ένας κορμός 5 απαραίτητων μαθημάτων, για τη καλή και εύρυθμη συνέχεια των σπουδών μας. 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μαθηματικά
4
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Φυσική
1
Αρχαία
1
Χημεία
1

Η Γ’ Γυμνασίου αποτελεί προθάλαμο του λυκείου για τους μαθητές.

Με βασικές γνώσεις και νέες έννοιες θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη και χωρίς κενά πορεία προς τη σωστή γνώση και φυσικά το λύκειο.