Λύκειο

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
2
Φυσική
2
Χημεία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Αρχαία
2
Βιολογία
1
Ιστορία
1
Α

Η Α’ Λυκείου είναι από τις βασικότερες τάξεις, ολόκληρης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα διδασκόμενα μαθήματα αυτής είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών στο λύκειο.
Καθώς και για την εύστοχη επιλογή της κατάλληλης ομάδας προσανατολισμού στην δευτέρα και τρίτη λυκείου.

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Άλγεβρα
2
Γεωμετρία
1
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Φυσική
2
Χημεία
2
Ιστορία
1

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχαία
4
Κοινωνιολογία
1

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Μαθηματικά
2
Φυσική
1

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
2
Αρχαία
6
Ιστορία
2
Κοινωνιολογία
2

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
2
Φυσική
4
Χημεία
4
Μαθηματικά
5

ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
2
Μαθηματικά
5
Α.Ε.Π.Π.
4
Α.Ο.Θ.
4

ΟΜΑΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
2
Φυσική
4
Χημεία
4
Βιολογία
3

ΕΠΑΛ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Η Α’ Λυκείου είναι από τις βασικότερες τάξεις, ολόκληρης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές του ΕΠΑΛ στην Α’ Λυκείου είναι ακριβώς ίδιο με το ΓΕΛ αφού τα μαθήματα είναι κοινά.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Άλγεβρα
3
Γεωμετρία
2
Φυσική
3
Χημεία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Στην Β’ λυκείου παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στα παρακάτω μαθήματα :

Μαθηματικά
Έκθεση
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Προγραμματισμός
Οικονομία
Αρχές διοίκησης

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Στην Γ’ λυκείου τα βασικά μαθήματα είναι 

Μαθηματικά & στοιχεία Στατιστικής
Νεοελληνική γλώσσα & Έκθεση

Επιπλέον διδάσκονται τα μαθήματα για τις ειδικότητες :

  • οικονομίας & διοίκησης
  • προγραμματισμού, δικτύων & ψηφιακών μέσων
  • νοσηλευτικής & ιατρικών επαγγελμάτων
  • μηχανικών & τεχνικών